Screenshots
About Handelsbanken NO: Kortkompis
Kortkompis fra Handelsbanken er en enkel app som viser disponibel saldo på konti du har registrert kort på.
Du vil også få oversikt over siste transaksjoner på disse kontiene. For kredittkort vil du se disponibel kreditt, samt siste transaksjoner siden forrige faktura.

Forutsetninger
For å kunne ta i bruk Kortkompis må du ha en gyldig norsk bankID, og et betalingskort i Handelsbanken.
Aldersgrensen for bankID i Handelsbanken er 15år. Er du under 15 år uten nettbank i Handelsbanken må en forelder/verge hjelpe til med aktiveringen.

Aktivering
I henhold PSD2-kravene må det benyttes SCA (Strong Customer Authentication) for innlogging i appen.
Du trenger derfor BankID i en norsk bank, og ditt mobilnummer må være registrert i våre systemer.
Er ikke mobilnummer registrert vil du ikke motta aktiveringskode og heller ikke kunne aktivere appen på din mobil.
Du kan registrere ditt mobilnummer i nettbanken eller ved ta kontakt med din personlige rådgiver.
User Reviews
0 out of 5
0 Total Reviews
Additional Information
Version
4.36.0
Updated
Aug 30, 2022
Category
Available on
Write a review