Screenshots
About Moilbot

МойлБОТ програмыг бид сургалтынхаа үйл ажиллагаанд нэвтрүүлснээр бүтээгдэхүүний мэдлэг сургалтыг богино хугацаанд авах боломжыг нээж өгч байгаа юм. Манай сургалт нь цаг хугацаа, орон зайг үл харгалзан мэдлэг бүтээгч суралцагч төвтэй, өөрөө өөрийгөө үнэлэх, өөрийн онцлог давуу талыг нээн илрүүлэх, сургалтын олон аргыг ашиглах, тэр дундаа чанартай мэдлэг олгох, багийн үйл ажиллагаа болон хувь хүний чадварыг нэмэгдүүлэх, тасралтгүй суралцах боломжыг нээж өгч буйгаараа онцлог давуу талтайгаас гадна сургалтаас цуглуулсан оноогоо хянаж, мөнгөн хэлбэрт шилжүүлж, өөрийн хүссэн зүйлээ авах боломжтой.

Additional Information
Version
1.0.3 (44.4 MB)
Updated
Feb 11, 2020
Age
17+ Years
First Released
Oct 03, 2018
App Store ID
Available on
Write a review