Screenshots
About Ovzduší Štětí
Aplikaci provozuje Mondi Štětí a.s.

Aplikace zobrazuje kvalitu ovzduší ve Štětí. Uživatel vidí aktuální naměřené hodnoty oxidu siřičitého, sirovodíku a TRS na třech měřících stanicích, včetně celkového hodnocení a hodnocení jednotlivých veličin. Pomocí aplikace můžete rovněž jednoduše kontaktovat dispečink Mondi Štětí a.s. na zelené lince.
User Reviews
0 out of 5
0 Total Reviews
Additional Information
Version
1.0
Updated
Jan 23, 2013
Available on
Write a review